מס' תחרויות בדרך ! ! ! כנסו לדף התחרויות לפרטים

נציגי הקהילה

מתנדבים רבים מתוך הקהילה מארגנים את התחרויות השונות שנערכות ברחבי הארץ, הנה כמה מהם:

עמית שפר  - נציג ארגון הקובייה העולמי (WCA)  - פרופיל WCA
מתחרה בספיד קיובינג משנת 2010, מארגן תחרויות מ-2015 ודלגייט מטעם ה-WCA משנת 2017
מקצים מועדפים: 4x4, 5x5
עובדה מעניינת: לעמית אוסף קוביות המכיל מעל ל-200 קוביות שונותרותם יפרח - נציג ארגון הקובייה העולמי התאחדות (WCA) - פרופיל WCA

מתחרה משנת 2014, מארגן תחרויות מ-2018 ודלגייט מטעם ה-WCA משנת 2019.
מ
קצים מועדפים: כלל המקצים בעיניים עצומות.
עובדה מעניינת: רותם הוא שיאן ואלוף ישראל לשעבר בפתרון של 3x3 בעיניים עצומות.