מס' תחרויות בדרך ! ! ! כנסו לדף התחרויות לפרטים

מדריך למתחרים

בעמוד זה אנו נתאר את יום התחרות, מה המתחרה עושה בכל שלב, מצבים ושונים בזמן ואחרי פתירה והעונשים שלהם. רשימת מונחים:

 • שופט - אדם שנמצא בעמדה עם מתחרה ובודק שהפתירה תקינה ואם יש צורך לתת עונשים לפתירה.
 • מערבב - אדם שנמצא בעמדת מערבבים, מקבל את הקוביות במצב פתור מהראנר ומערבב אותה לפי הערבובים שמספק הדלגייט.
 • ראנר - תפקידו להעביר קוביות מעורבבות מעמדת מערבבים, דרך איזור מתחרים בכדי לקרוא למתחרה, ולקחת את המתמודד והקוביה לעמדה פנויה. בנוסף, מחזיר קוביות פתורות לעמדת מערבבים להמשך תחרות.
 • עונשים לפתירה - בהתאם לחוקי ה-WCA, שופט צריך לתת עונשים לפתירה שמתחלקים ל-2:
  1. תוספת 2 שניות לזמן
  2. פסילה של הפתירה (DNF, did not solve)


בוקר התחרות:

המתמודד מגיע למקום התחרות בבוקר לרישום שהגיע ומקבל פתק שאומר באיזה קבוצה הוא מתמודד, ואם מצוות יצויין גם איזה קבוצה הוא שופט/מערבב/ראנר. 

במהלך היום המתמודד יכול להיות איפה שרוצה אך עליו להיות עירני ללוז ולתהליך התחרות על-מנת שאם יקראו לקבוצה שלו להתחרות הוא יגיע.

 • הערה: מתמודד שלא מגיע יסומן כי לא התחרה ולא יוכל להתחרות בקבוצה אחרת (DNS, did not start).


לפני תחילת מקצה:

כאשר קוראים לקבוצה של המתחרה, עליו להגיע לעמדת המערבבים עם הקוביה שבא הוא מתחרה במצב פתור, להניח אותה על כרטיס התוצאות שלו, וללכת לאיזור המתחרים לחכות לתורו.
בזמן שהמתחרה בעמדת מתחרים יש לשמור על שקט לסדר התחרות ולשמוע לקריאת הראנרים אם הגיע תורו.


בזמן המקצה:

לכל מתחרה יש בין 3-5 פתירות (תלוי המקצה). כאשר הקוביה שלו מוכנה, ראנר יגיע לעמדת מערבבים עם קוביה מוסתרת ודף התוצאות של המתחרה ויקרא לו (כאשר המתחרה קשור לראנרים ולא מסתובב במקום אחר או מרוכז במקום אחר). שניהם הולכים לכניסה לאיזור המתחרים ומחכים שעמדה מתפנה והולכים אליה, המתמודד יושב ומתארגן והראנר מניח את הקוביה מכוסה על השולחן ומביא את דך התוצאות לראנר, על השופט והמתחרה לוודא שדף התוצאות אכן של המתחרה שהגיע ושהטיימר מאופס ומוכן לפתירה.


למתמודד יש עד דקה להיות מוכן לפתירה ולהגיד לשופט שמוכן להתחיל. השופט חייב לחכות לאישור מילולי שהמתחרה מוכן ! ! ! לא הנהוד ראש, לא עיניים, רק שהמתמודד אומר “מוכן” יש להתחיל

השופט מסיר את הכיסוי ומתחיל למדוד זמן Inspection, כלומר זמן לבחינת הקוביה (מרגע זה השופט לא מדבר או עושה כל פעולה שעלולה להפריע למתחרה למעט הקראת זמנים), בזמן זה המתמודד יכול להרים את הקוביה ולהסתכל עליה מסביב וחייב להתחיל את הפתירה שלו בזמן המוקצב, יש למתחרה עד 15 שניות להתחיל, בין 15-17 שניות זה עונש +2, מעל 17 זה פסילה DNF. בזמן בחינת הקוביה על השופט להודיע למתחרה שעברו 8 שניות ושעברו 12 שניות ע”י קריאה “8” או “12” בלבד (לא “עברו 8 שניות”).


שהמתחרה מוכן, הוא מניח את הקוביה על המשטח, מניח את שתי הידיים על הטיימר בצורה חוקית, כלומר נוגע עם האצבעות כאשר היד פונה מטה, רואה שהטיימר מוכן ומתחיל פתירה. שהמחרה סיים הוא מניח אותה ומחזיר את שתי הידיים על הטיימר לעצור את הזמן בצורה חוקית, בשלב זה ניתן עם כל חלק בכף היד אבל עדיין שכף היד פונה מטה.

 * * * משלב זה ועד חתימת המתחרה והשופט, אסור לאף אחד לגעת בקוביה ! ! !  * * *


על השופט לבחון את המצב, להחליט אם תקין או מגיע עונש כלשהו, להודיע למתחרה ולראות שיש הסכמה, למקרה ואין יש לקרוא לדלגייט ע”י הרמת יד בלבד (אסור למתחרה או השופט לעזוב את העמדה), למקרה והמתמודד מבקש פתירה נוספת, למשל כי הייתה הפרעה לא תקינה למהלך הפתירה, יש לקרוא לדלגייט (רק הוא יכול לאשר פתירה נוספת). שהגיעו להסכמה יש לרשום על דף התוצאות את התוצאה ועל השופט והמתחרה לחתום ברשאי-תיבות על מנת שנוכל למצוא אותם למקרה של שאלות. את התוצאות יש לרשום באחת הדרכים:

 • למקרה של פתרון תקין בתוצאה של דקה, 23 שניות ו45 מאיות, יש לרשום 1:23.45
 • למקרה של פתרון עם עונש +2 בתוצאה של דקה, 23 שניות ו45 מאיות, יש לרשום 1:23.45+2=1:25.45
 • למקרה של פסילה ללא קשר למה הייתה התוצאה, יש לרשום DNF.

אחרי שהתוצאה נרשמה ושני האנשים חתמו:

 • אם לא עשו את הפתירה אחרונה - המתחרה חוזר לעמדת מתמודדים והשופט שם את הקוביה ודך התוצאות בכיסוי ומרים אותה שהראנר יראה ויקח אותה בחזרה לעמדת מערבבים.
 • אם סיימו את הפתירה האחרונה - המתמודד לוקח את הקוביה שלו ויוצא מאיזור התחרות, והשופט שם את הדף תוצאות בכיסוי ומרים שהראנר יחזיר את זה לעמדת מערבבים.

אחרי המקצה:

אחרי שהמקצה הסתיים, צוות התחרות יזין את התוצאות לWCA LIVE שכולם יוכלו לגשת אליהם.
למקרה שמדובר על תחרות עם כמה סיבובים (כלומר X מתחרים עולים שלב) על המתחרה להתעדכן אם עלה ולדעת להתייצב בזמן לקבוצה שלו (חלוקת הקבוצות בשלבים מתקדמים הינו לפי המיקום בשלב הקודם). רשימת מצבים שעליהם מקבלים +2:

 • מתמודד התחיל פתירה בין 15-17 שניות בחינה (Inspection)
 • מתמודד מניח את הידיים על הטיימר בצורה לא חוקית
 • אחרי עצירת הטיימר, אם שכבה אחת חיצונית רחוקה מהלך אחד מפתרון (עד 45 מעלות)


רשימת מצבים שעליהם מקבלים DNF:

 • המתמודד התחיל את הפתירה אחרי 17 שניות בחינה (Inspection)
 • המתמודד שם את הקוביה שלא על על המשטח לפני התחלת הניסיון.
 • המתמודד התחיל לפתור את הקוביה בלי להפעיל את הטיימר.
 • אם הטיימר נעצר לפני סיום הפתירה על זמן שמעל 0.06 (מתחת לזמן זה, זה נחשב תקלת טיימר ועושים פתירה נוספת)
 • המתמודד עצר את הטיימר שהקוביה לא פתורה
 • המתמודד עצר את הטיימר שיש חלק אחד או יותר מפורק מהקוביה. למעת אם זה חלק אחד אם צבע בודד, במצב זה הקוביה תקינה.
 • המתמודד מסובבת ידנית פינה פעמיים ומעלה (פעם אחת מותר להחזיר פינה שזה בטעות בזמן פתירה)
 • המתמודד נגע בקוביה בזמן או לאחר עצירת הטיימר.
 • אחרי עצירת הטיימר, אם הקוביה מרחק 2 מהלים ומעלה מפתרון.


הערות כלליות:

 • ראשית - בכל ספק או שאלה - תשאלו קודם. הפוסקים האחרונים והבלעדיים הם הדלגייטים.
 • אם המתמודד חתם על תוצאה שלו, זה הסכמתו שהתוצאה נכונה ולכן בקשות אחרי זה שהתוצאה לא נכונה או שמגיע פתירה נוספת לא יתקבלו.
 • בזמן פתירה, רק המתמודד רשאי לגעת בקוביה. אם הקוביה נופלת רק למתמודד מותר להרים אותה.
 • למתחרה מותר לצלם את הפתירה שלו אך אסור לו לכוון את המצלמה כך שהוא רואה את עצמו (צילום סלפי).
 • כל אדם שנמצא באיזור התחרות (מתמודדים, ערבובים, עמדות פתירה), חייב לשמור על השקט. תזכרו שאלו חברים שלנו שמתכוננים הרבה זמן לתחרות, ועלינו לשמור שהם יקבלו את מירב השקט והריכוז שאנחנו היינו מצפים